Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Znak sprawy: KO-2/ALERG/CHOROBY PŁUC/PEDIAT/2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju”

Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 25/2020 Dyrektora Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju z dnia 15 września 2020 r., w składzie:

  • Pan prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek – Przewodniczący Komisji Konkursowej
  • Pani mgr Ewa Maczuga-Kokoszka – Sekretarz Komisji Konkursowej
  • Pani mgr Bogusława Majchrowicz – Członek Komisji Konkursowej
  • Pani mgr Izabela Kapustianyk – Członek Komisji Konkursowej

w dniu 26 stycznia 2024 r. rozstrzyga o wynikach w/wym. postępowania.

Na konkurs wpłynęła 1 oferta.

Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej oferty.

W związku z powyższym wybrano ofertę złożoną przez:

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. med. Iwona Sak,

  1. Poniatowskiego 17/29, 34-700 Rabka-Zdrój.

Oferta jest prawidłowa i spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWKO.

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO

INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (PDF)