Do zainteresowanych Wykonawców

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia:

  • na dostawę i instalację infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej,

zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym załącznikach:

Propozycje ceny (netto i brutto) w dwóch wariantach cenowych tj. dla 3 letniego i 5 letniego okresu gwarancji proszę przesłać mailem na adres: zamowienia@igrabka.edu.pl do dnia 09.09.2020 r. do godziny 12.00.

  • Formularz cenowy P06 Infrastruktura e-usługi

Osobą upoważnioną do udzielania informacji (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35) jest Pan Wojciech Latawiec, tel. 18/2676060 wew. 451, e-mail: wlatawiec@igrabka.edu.pl.
Oddział Terenowy informuje, że zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na niniejsze zapytanie nie będzie stanowiła oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.


Ogłoszenie na szacowanie wartości zamówienia eUsługi

ZAŁĄCZNIKI


Aktualizacji 08.09.2020

Poniżej zamieszczamy prawidłowy formularz ofertowy, poprzedni zawierał pola nie występujące w OPZ-cie.