W imieniu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju przekazuję serdeczne życzenia z okazji 34 rocznicy powołania POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ, życząc dalszej wytrwałości w pracy na rzecz chorych na mukowiscydozę w Polsce.
Jednocześnie składam podziękowanie za współpracę i zaangażowanie pracowników Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, a także wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne na rzecz pacjentów Oddziału Terenowego Instytutu chorych na mukowiscydozę.

mgr Maria Dunaj
Dyrektor
Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rabce-Zdroju
Podziękowanie dla Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą