Logo Oddziału Terenowego Instytutu

W imieniu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego
w Rabce-Zdroju
składam serdeczne podziękowanie

dla

Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

za przekazanie nieodpłatnie aparatury medycznej na rzecz pacjentów
leczonych w tutejszym Oddziale Terenowym Instytutu.

Jesteśmy wdzięczni, że kolejny raz mogliśmy liczyć na Państwa wsparcie, zaangażowanie i życzliwość.

Proszę przyjąć szczere życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów osobistych i zawodowych.

mgr Maria Dunaj
D
yrektor Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rabce-Zdroju

Podziękowania (PDF)