Logo Oddziału Terenowego Instytutu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT              

Znak sprawy: KO-4/1/RTG/TK/USG/2023

Dotyczy konkursu ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego uprawniający do samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych w zakresie pediatrii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju”.

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285), unieważniam konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego uprawniający do samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych w zakresie pediatrii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników
w Rabce-Zdroju” – (
CPV 85150000-5).

Uzasadnienie:

Na ogłoszony w dniu 22 stycznia 2024 r. konkurs ofert, nie wpłynęła żadna oferta.

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO

INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT (PDF)