Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie otorynolaryngologii dla dzieci w ramach hospitalizacji planowej (CPV 85121200-5) – KO-1/OTORYNOLARYNGOLOGIA/2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju,  ul. Profesora Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069 Ogłasza konkurs ofert na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakre...