Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie otorynolaryngologii dla dzieci w ramach hospitalizacji planowej (CPV 85121200-5) – KO-1/OTORYNOLARYNGOLOGIA/2024

Znak sprawy: Symbol: KO-1/OTORYNOLARYNGOLOGIA/2024 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie otorynolaryngologii dla dzieci w ramach hospitalizacji planowej w Oddziale Laryngologii Opieki Krótkoterminowej w Instytucie Gruźlicy i Cho...