Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Znak sprawy: KO-3/ALERG/2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie alergologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju”.

Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 3/2024 Dyrektora Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju z dnia 12 lutego 2024 r., w składzie:

  • Pan dr n.med. Mariusz Woźniak – Przewodniczący Komisji Konkursowej
  • Pani mgr Ewa Maczuga-Kokoszka – Sekretarz Komisji Konkursowej
  • Pani mgr Bogusława Majchrowicz – Członek Komisji Konkursowej
  • Pani mgr Izabela Kapustianyk – Członek Komisji Konkursowej

w dniu 25 kwietnia 2024 r. rozstrzyga o wynikach w/w postępowania.

Na konkurs wpłynęła 1 oferta.

Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej oferty.

W związku z powyższym wybrano ofertę złożoną przez:

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

lek. med. Beata Gabis

34-700 Rabka-Zdrój

Nowy Świat 13A/10

Oferta jest prawidłowa i spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWKO.

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO

INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj

Rozstrzygnięcie konkursu ofert (PDF)