Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Znak sprawy: KO-1/1/TECHNIK_RTG/TK/2023

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju

Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 25/2020 Dyrektora Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju z dnia 15 września 2020 r., w składzie:

  • Pan prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek – Przewodniczący Komisji Konkursowej
  • Pani mgr Ewa Maczuga-Kokoszka – Sekretarz Komisji Konkursowej
  • Pani mgr Bogusława Majchrowicz – Członek Komisji Konkursowej
  • Pani mgr Izabela Kapustianyk – Członek Komisji Konkursowej

w dniu 26 stycznia 2024 r. rozstrzyga o wynikach w/wym. postępowania.

Na konkurs wpłynęła 1 oferta.

Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej oferty.

W związku z powyższym wybrano ofertę złożoną przez:

Eliza Hadwiczak ul. Topolowa 16A, 34-730 Mszana Dolna:

Oferta jest prawidłowa i spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWKO.

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO

INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj

Rozstrzygnięcie konkurs (PDF)