Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Znak sprawy: Symbol: KO-1/OTORYNOLARYNGOLOGIA/2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie otorynolaryngologii dla dzieci w ramach hospitalizacji planowej w Oddziale Laryngologii Opieki Krótkoterminowej w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju”.

Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 3/2024 Dyrektora Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju z dnia 12 lutego 2024 r., w składzie:

  • Pan dr n. med. Mariusz Woźniak – Przewodniczący Komisji Konkursowej
  • Pani mgr Ewa Maczuga-Kokoszka – Sekretarz Komisji Konkursowej
  • Pani mgr Bogusława Majchrowicz – Członek Komisji Konkursowej
  • Pani mgr Izabela Kapustianyk – Członek Komisji Konkursowej

w dniu 23 lutego 2024 r. rozstrzyga o wynikach w/wym. postępowania.

Na konkurs wpłynęła 1 oferta.

Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej oferty.

W związku z powyższym wybrano ofertę złożoną przez:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
LARMED II Sp. z o.o.
30-548 Kraków, ul. Lwowska 17/1

Oferta jest prawidłowa i spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWKO.

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO

INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj

Rozstrzygnięcie konkursu ofert (PDF)