Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc informuje, że na podstawie Rozdziału 3 §24-27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu, przeprowadzono przetarg na zbycie środka trwałego: nieruchomość gruntowa, oznaczona, jako działka ewid. nr 4268/1 o pow. 0,1729 ha, zlokalizowana przy ul. Profesora Rudnika 3B w Rabce-Zdroju, zabudowana budynkami:

  • Pawilon I o kubaturze – 3547,0 m3, powierzchni użytkowej – 686,0 m2, powierzchni zabudowy – 373,0 m2,
  • Portiernia o kubaturze – 140,0 m3, powierzchni użytkowej – 25,0 m2, powierzchni zabudowy – 40,0 m2,

dla których prowadzona jest Księga wieczysta Nr KW NS2L/00010585/1 przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowi własność Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Cena wywoławcza: 1 176 178,00 zł, wadium – 117 617,80 zł.

Przetarg przeprowadzono w siedzibie Oddziału Terenowego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Profesora Rudnika 3B, w budynku Administracji w dniu 23.11.2023 r.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO

INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj

INFORMACJA (PDF)