Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego: Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (e-Usługi)

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego: Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (e-Usługi). Więcej informacji w tej kategorii:

...

Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS-12.02.00-00-001/09-00 projektu nr WND-POIS.12.02.00-00-001/09 pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój” w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastru...